آخرین مطالب سایت

باتری ژله ای و کاربرد های آن
باتری ژله ای و کاربرد های آن

باتری ژله ای و کاربرد های آن بسیاری از افراد تصور می کنند باتری سیلد (باتری های [...]

انواع باتری ها و کاربرد آنها
انواع باتری ها و کاربرد

انواع باتری ها و کاربرد آنها باتریها انرژی الکتریکی را به صورت شیمیایی در خود [...]

نخستین باتری تاریخ
نخستین باتری تاریخ

نخستین باتری تاریخ طبق یافته ها و شواهد موجود، نخستین باتری تاریخ در ایران باستان [...]

باتری یا پیل الکتریکی

باتری یا پیل الکتریکی باتری یا پیل الکتریکی منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با [...]

null